0
این سکه مال کدوم دورست
باسلام
این سکه را دارم میخواهم ببینم اصله یا فیک؟