تسبیح سنگین وزن
درود خدا بر شما خواهش میکنم قیمت تسبیح رو برام بفرمایید،هم وزن سنگینی داره هم اینکه خواهان زیاد داره.ممنونم