0
سکه فلوس
با سلام
این سکه متعلق به چه دوره ای هست و ضرب کدام شهر هست؟