1
راهنمایی خرید سکه دوره پهلوی
سلام
برای جمع آوری سکه پهلوی اول میخواستم راهنمایی کنین سکه های جلوس یا دیناری کدام هایشان با ارزشند