0
سکه ۵۰۰۰ دینار رضا شاه
سلام
این سکه 5000 دینار رضا شاه اصله؟
قیمتش چنده ؟