2
یاد آوری قانون پاسخگویی
سلام
اخیرا تعداد اندکی از دوستان و بزرگواران ( بخصوص بعضی از دوستان جدید ) در پاسخ به سئوالات ، نقض قانون کرده و به جای پاسخ مستقیم به پرسش ، خطاب به پاسخ دهنده دیگر در تایید یا نقض رای ایشان نظر می دهند اساتید و کارشناسان بزرگوارانه با ایشان مماشات کرده واقدام به رد نوشته های ایشان نمی کنند برای جلو گیری از تشتت و احیانا بوجود آمدن دلخوری بین عزیزان ، پیشنهاد می کنم همگی با هر سابقه ای قوانین پرسش و پاسخ را رعایت کنیم (بخصوص قوانین پاسخگویی که عدم رعایتش موجب اختلاف خواهد شد )