0
دوهزار دیناری احمد شاه قاجار
با سلام
ارزش این سکه دوهزار دیناری احمد شاه قاجار چقدر است؟
با تشکر از اساتید