0
تمبر ماه گرفتگی
سلام خدمت اساتید محترم
ارزش ورق تمبر ماه گرفتگی داخل عکس حدودا چقدر هست ؟
(چسب و همه چی سالم است )
و اینکه تمبر رو به صورت ورق نگه داشتن و جمع آوری کردن رو پیشنهاد میکنید ؟
سپاسگزارم