0
اصالت سکه قدیمی
با سلام
ایا این سکه اصالت دارد. درصورت اصالت اطلاعاتی در مورد سکه بدید با تشکر