0
سکه 5 ریال مصدقی 1331 ارور چرخش
با سلام
سکه 5 ریال مصدقی سال ۱۳۳۱ چرخشی می باشد؟ وکیفیت و ارزش سکه در چه معیاری می باشد
باتشکر