2
ارزش کلکسیونی ایران چک
درود خدمت اساتید و دوستان و فعالان محترم سایت
سوالی داشتم،
آیا نگه داشتن ایران چک های جدید به صورت جفت‌در آینده ارزش کلکسیونی خواهد داشت؟
هرچند که شخصا صد درصد بخاطر عشق و علاقه به این زمینه روی اوردم و‌ پشتیوانه مالی قوی ندارم
اما دوست دارم هوشمندانه مجموعه جمع آوری کنم تا اگر روزی توی بالاپایین های زندگی مجبور به فروش شدم توقع سود ندارم اما حداقل با کمترین ضرر فروش بره.