0
اصالت ، کیفیت و ارزش سکه قاجاری
ضمن درود و خدا قوت خدمت اساتید گرامی
در مورد اصالت و کیفیت و همچنین ارزش مادی سکه فوق می خواستم نظر کارشناسان رو بدونم