1
سکه ۵۰۰ دینار خطی
با سلام؛
دوستان و همراهان گرامی در خصوص ۱- کیفیت و ۲- قیمت سکه تصویر پیوست اظهار نظر بفرمایند.