0
تعیین اصالت و قیمت سکه نقره احمد شاه
با درود
ممنون میشم که اساتید بزرگوار در مورد اصالت، درجه کیفی و قیمت دو سکه پیوست 1. دو قرانی 1327 و 2. 2000 دیناری خطی نقره احمد شاهی 1330 که به نظر میرسد دو قرانی تاج محمد علی شاهی باشد اظهار نظر نمایند
با سپاس