ارزش سکه یادبود ناصرالدین شاه
باسلام
نظر کارشناسان در مورد اصالت و ارزش این سکه یادبود ناصرالدین شاه را میخواستم
باتشکر
یعنی ارزش مادیش چقدره حدودا؟