0
اطلاعات و ارزش اسکناس خارجی
با سلام
راجب این اسکناس خارجی اطلاعات میخواستم و چقدر ارزش داره
با تشکر