0
تعیین اصالت سکه های قدیمی
با عرض سلام
آیا اصالت این سکه ها قابل تشخیص هستن؟ ( عکس پشتشون رو ندارم توی اینترنت گذاشتن)
و اینکه اگر مورد تایید هستن برای چه دوره ای هست؟
با تشکر