0
ارزش اسکناس ۵۰۰۰۰ریالی
با عرض سلام
خواستم بپرسم ارزش این اسکناس ۵۰۰۰۰ریالی با توجه به سریال چقدره
و احتمال جعلی بودنش هست؟