0
قیمت اسکناس پنج هزار ریالی محمد رضا
باعرض سلام
این اسکناس پنج هزار ریالی محمد رضا با این کیفیت در چه حد از قیمت و کیفیت می باشد
باتشکر از توجه دوستان بزرگوار