0
کارشناسی ظرف قدیمی
عرض ادب و احترام خدمت عوامل سایت خوب سکه ها و کارشناسان عزیز
لطفا نظر کارشناسی خود در مورد قیمت و اصالت ضرف قدیمی بفرمایید
با تشکر فراوان