0
کارشناسی اصالت سکه قدیمی
با عرض سلام مجدد خدمت اساتید
این سکه هم مثل سکه قبلی از روی آلبوم فروشنده عکس گرفتم که اینو هم به عنوان سکه ناصرالدین شاه معرفی کرد که فکر میکنم اشتباه هست.
خواستم بپرسم اصالت این سکه مورد تاییده؟
و اگر اصالت داره مربوط به چه دوره ای هست و در حد یه مجموعه مبتدی ارزش نگه داری داره یا خیر
این عکس بهتر هست و جزئیات بیشتر معلومه
از روی آلبوم برام ارسال کردن