1
اطلاعات و ارزش سکه خارجی 2006
با سلام
راجب این سکه یا مدال خارجی اطلاعات میخواستم و چقدر ارزش دارد
با تشکر از اساتید