2
چرخش درسکه از چپ به راست
باعرض سلام
بحث چرخش درسکه دیدم خیلی ازعلاقمندان سوال پرسیدن برای من هم جای سواله که بعضی جاها دیدم
چرخشی که 30درجه است 150درجه خوانده شده ودربعضی متفاوت
مشکل اصلی که یک مقدار جای سوال دارد چرخش از راست به چپ حساب میشود یابرعکس چون من زیاد دیدم درسایت ایران انتیک متفاوت درج شده شایدمن خوب متوجه نشدم لطفا دوستانی که میدونن راهنمایی بفرمایند ممنون میشم
دوتا عکس پیوست کرده ام
باتشکرازاستاد منجزی بسیار اموزنده بود
بسیار دیدم گوشه کنار سایت سوالهای مشابه شده بود ولی یک پاسخ تفهیم کننده ای نبود شما دقیق فرمودین
سپاس گذارم