0
اسکناس 5000 ریالی پهلوی
سلام خسته نباشید
ببخشید قیمت اسکناس 5000 ریالی پهلوی بالا با توجه به پارکی ریزی که وجود دارد چقدر است؟