0
کارشناسی اصالت و ارزش سکه مظفرالدین شاه
این سکه رو‌چند سال پیش خریدم
خواستم ببینم اصل هست یا ضرب دوم
و اینکه اگر اصل هست چقدر ارزششه؟
و به نظرتون تمیزش کنم یا خیر