0
ارزش سکه 10شاهی رضا شاه
با سلام
لطفا ارزش سکه مسی 10 شاهی رضا شاه را بفرمایین
با تشکر