1
سکه تمیز شده
سلام دوستان . برای تشخیص سکه های تمیز شده به چه اطلاعاتی باید توجه کنیم ؟