1
درصد افزایش قیمت اسکناس در سال؟
باسلام
ببخشید سوالی داشتم
هر سال چقدر قیمت اسکناس ها افزایش پیدا می‌کند؟