0
تاریخچه و اصالت سکه چکشی
سلام
این سکه رو ضمن بررسی لطفا اصالت و تاریخچه و ارزش آن را بفرمایید.
با تشکر