0
ارزش سکه 50 دیناری ناصرالدین شاه
با سلام
ارزش سکه 50 دیناری چقدر است؟
با تشکر از اساتید