0
ارزش سکه قسطنطنیه
سلام.
سکه قسطنطنیه فوق به بنده ارث رسیده، چقدر ارزش داره؟
جنسش چیست؟