0
مدال یادبود سوئیس روکش نقره
سلام
مدتی قبل این سوال را از دوستان پرسیدم ام از نقره بودنش اطلاعی نداشتم حال باگذشته زمان تا حدودی اطلاعات بدستم امده و همچنان قیمت این مدل مدالهای گاسل قیمت و مقدار نقره بکار رفته بدستم نیامد ولی از بابت مشخصات مضمون نقوش ان اطلاع دارم واز قیمت ومقداره نقره بکار رفته اطلاعی ندارم شاید بزرگوارانی باشن که اطلاع داشته باشن
سپاس فراوان