0
اسکناس روسیه
سلام خسته نباشید
ببخشید این اسکناس ها اصالت دارد و قیمت ان چقدر است ؟
( اسکناس ها بانکی و جفت است)