1
مدال دوره پهلوی دوم
با سلام
ارزش مدال در تصویر رو لطفا بفرمایید.

در ضمن آیا از این مدال ضرب ۲ هم دیده شده ؟؟؟

"اگر کیفیت تصاویر مناسب نیست پوزش میخوام ،تصاویر بهتری در دسترس نبود"