0
ارزش سکه 20 ریالی پهلوی دوم
با سلام
این سکه 20 ریالی پهلوی دوم با این وضعیت چقدر ارزش دارد؟
با تشکر