اصالت سکه اروپایی
باسلام
ایا این سکه اروپایی اصالت دارد و قیمت حدودی ان چقدر است؟

باتشکر