سکه های دوره ی چکشی
سلام خسته نباشید
ببخشید سکه های نادر و محمد شاه گورکانی و اشرف افغان من اصالت دارد و این سکه ها ارزش دارد؟