سکه یک روپیه جرج پنجم
با سلام
سکه یک روپیه جرج پنجم اصالت دارد یا نه؟