1
اصالت و درجه کیفیت سکه دو هزار دینار 1343 احمد شاه
با سلام.
میخواستم اصالت و درجه کیفیت و قیمت این سکه دو هزار دینار 1343 احمد شاه را اساتید و کارشناسان محترم سایت بگویند.