0
تعیین اصالت سکه الیزابت دوم
باسلام خدمت اساتید عزیز
آیا اصالت این سکه الیزابت دوم مورد تایید هست؟