ارزش اسکناس 1 مانات ترکمنستان
با سلام
لطفا ارزش اسکناس 1 مانات ترکمنستان را بفرمایید
با تشکر