0
اسکناس هزار افغانی
با سلام
خدمت اساتید محترم میخاستم قیمت این اسکناس افغانی ببینم چقدره
با تشکر