0
پادشاه ، محل ضرب و سال ضرب دوره سکه ساسانی
با توجه به کتب راهنما بنده حدسیات در مورد دوره پادشاه ، محل ضرب و سال ضرب سکه انجام دادم

از دوستان راهنمایی میخواستم جهت اینکه آیا مشخصات رو درست استراج کردم؟

در رابطه با اصالت سکه هم شخصا اعتقاد بر اصیل بودن سکه دارم، لذا دوستان گرامی هم اگر نظرشان را بفرمایند ممنون میشم
خسرو دوم ، سال "۲۳" سلطنت ، ضرب "ری"