0
قدمت و اصالت سکه عرب ساسانی
باعرض سلام
لطفاً در مورد قدمت و اصل و تقلبی بودن سکه راهنمایی کنید!
باتشکر.