0
اصالت و دوره سکه اشکانی
باسلام
با توجه به تصویر و اطلاعات اندک بنده گمان دارم متعلق به دوره مهرداد باشد

اما از اصالت و دوره دقیق آن اطلاعی ندارم
لطفا راهنمایی فرمایید