ارزیابی سکه دو هزار دیناری احمد شاهی
با سلام، سکه پیوست که دو هزار دیناری تصویری احمد شاهی است به نظر دوستان از نظر کیفی چه درجه ای دارد و چقدر دارای ارزش است؟ با سپاس