0
ارزش کلکسیون سکه های جمهوری
با سلام خدمت بزرگواران

جسارتا ارزش سکه های دوره جمهوری)بدون احتساب ارور و واریته) و صرفا ۱ سکه از هر سال با کیفیت بانکی چقدره میباشد ؟

مثلا ۱۰ ریالی ۱۳۶۷ که شامل ۳ واریته میباشد ، فقط ۱ عدد قرار داشته باشد
یا ۲ ریالی ۱۳۶۵ دارای ۴ واریته میباشد ، اما فقط ۱ عدد اگر در مجموعه باشد مد نظر بنده هست

و یا صرف نظر از مواردی چون "۲۰ ریالی ۲ طرف جمهوری" یا سکه "۱ریال قدس برنز"