0
تشخیص ارور بودن سکه ده ریال 1351
با سلام خدمت اساتید.
آیا این سکه دستی ب این شکل در آمده یا هنگام ضرب؟
و اگر هنگام ضرب ب این شکل در امده باشد ارور محسوب میشود یا خیر؟
و ارزش خرید و فروش دارد؟
با تشکر از اساتید
اینم تصویری که فرمودید