0
ارزش اسکناس 10 لیر سوریه
با سلام
اسکناس 10 لیر سوریه چقدر ارزش دارد؟