0
تعیین ارزش اسکناس دلار
باسلام
اطلاعات و قیمت این جفت دلار چقدر است؟